Tyto str�nky ji� nejsou aktu�ln�, slou�� pouze jako arch�v.
Aktu�ln� verzi str�nek najdete na http://pak.hzscr.cz.