I sluchově postižení se dovolají na tísňovou linku

Již odmalička je nám vštěpováno, že existuje tísňová linka, na kterou se můžeme v nouzi kdykoliv obrátit. Číslo 150 a 112 zná většina dětí již v první třídě. Stačí vytočit číslo a operátor Vás vyslechne a vyšle pomoc. Pro většinu z nás jednoduchý proces, ale jsou mezi námi lidé, kteří nejsou schopni, vzhledem k svému postižení, tísňovou linku klasickým způsobem využít. Nahlásit například zdravotní problém či dopravní nehodu je pro neslyšící a hluchoněmé občany velký problém.

Právo dovolat se na tísňovou linku má každý občan republiky. V případě osoby se sluchovým postižením se ale situace velmi komplikuje, protože neslyšící se nemůže s operátorem domlouvat přes zvukové zařízení, jakým je telefon.

Zde mají neslyšící osoby možnost registrovat své mobilní číslo, které následně mohou používat formou SMS zpráv a spojit se tak v tísni s operačním střediskem.

Jméno
Příjmení
Adresa
Číslo průkazu osoby
se zdravotním postižením
Mobilní telefon +420
E-mail