Druh události Pardubice Chrudim Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Požár s účastí jednotky 16 17 12 14 59
Požár bez účasti jednotky 0 4 2 0 6
Dopravní nehoda          
Silniční 19 30 30 21 100
Silniční hromadná 0 0 0 0 0
Železniční včetně Metra 0 0 1 0 1
Letecká 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Živelní pohroma          
Povodeň, záplava, déšť 0 0 0 1 1
Sníh, námraza 0 0 0 0 0
Větrná smršť 0 0 0 0 0
Sesuv půdy 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Únik nebezp. Chem. látky          
Plynu/aerosolu 0 0 1 0 1
Kapaliny 4 2 0 1 7
Ropného produktu 5 6 4 2 17
Pevné látky 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Technická havárie          
Technická havárie 0 0 0 1 1
Technická pomoc 32 12 15 58 117
Technologická pomoc 2 3 1 0 6
Ostatní pomoc 12 5 1 2 20
Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 0
Ostatní mimořádné události 0 0 1 1 2
Planý poplach 6 3 6 6 21
Celkem událostí 96 82 74 107 359