Druh události Pardubice Chrudim Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Požár s účastí jednotky 18 12 4 11 45
Požár bez účasti jednotky 0 1 5 1 7
Dopravní nehoda          
Silniční 25 30 32 50 137
Silniční hromadná 0 0 1 0 1
Železniční včetně Metra 0 1 0 0 1
Letecká 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Živelní pohroma          
Povodeň, záplava, déšť 0 0 2 3 5
Sníh, námraza 0 0 0 3 3
Větrná smršť 0 0 0 0 0
Sesuv půdy 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Únik nebezp. Chem. látky          
Plynu/aerosolu 0 0 0 0 0
Kapaliny 0 0 0 0 0
Ropného produktu 1 3 4 2 10
Pevné látky 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Technická havárie          
Technická havárie 0 0 0 1 1
Technická pomoc 25 20 27 45 117
Technologická pomoc 2 1 1 2 6
Ostatní pomoc 11 1 2 10 24
Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 0
Ostatní mimořádné události 0 0 0 0 0
Planý poplach 0 3 4 4 11
Celkem událostí 82 72 82 132 368