Druh události Pardubice Chrudim Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Požár s účastí jednotky 12 9 6 8 35
Požár bez účasti jednotky 0 1 1 0 2
Dopravní nehoda          
Silniční 16 25 28 59 128
Silniční hromadná 0 0 0 2 2
Železniční včetně Metra 0 0 0 0 0
Letecká 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Živelní pohroma          
Povodeň, záplava, déšť 0 0 0 0 0
Sníh, námraza 0 0 0 0 0
Větrná smršť 0 0 0 0 0
Sesuv půdy 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Únik nebezp. Chem. látky          
Plynu/aerosolu 0 0 0 3 3
Kapaliny 0 0 0 0 0
Ropného produktu 2 4 1 2 9
Pevné látky 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Technická havárie          
Technická havárie 0 0 0 3 3
Technická pomoc 44 31 22 51 148
Technologická pomoc 2 0 0 2 4
Ostatní pomoc 3 3 2 9 17
Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 0
Ostatní mimořádné události 0 0 0 0 0
Planý poplach 5 7 9 3 24
Celkem událostí 84 80 69 142 375