Druh události Pardubice Chrudim Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Požár s účastí jednotky 16 3 5 7 31
Požár bez účasti jednotky 0 1 1 2 4
Dopravní nehoda          
Silniční 15 32 32 61 140
Silniční hromadná 0 0 0 2 2
Železniční včetně Metra 0 0 1 1 2
Letecká 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Živelní pohroma          
Povodeň, záplava, déšť 0 0 0 0 0
Sníh, námraza 0 0 0 0 0
Větrná smršť 0 0 0 1 1
Sesuv půdy 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Únik nebezp. Chem. látky          
Plynu/aerosolu 0 0 1 0 1
Kapaliny 0 0 0 0 0
Ropného produktu 2 1 0 7 10
Pevné látky 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Technická havárie          
Technická havárie 0 0 1 3 4
Technická pomoc 48 41 67 74 230
Technologická pomoc 2 0 0 2 4
Ostatní pomoc 4 1 0 2 7
Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 0
Ostatní mimořádné události 0 0 0 0 0
Planý poplach 10 3 2 6 21
Celkem událostí 97 82 110 168 457