Druh události Pardubice Chrudim Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Požár s účastí jednotky 24 15 9 12 60
Požár bez účasti jednotky 0 2 0 0 2
Dopravní nehoda          
Silniční 22 18 25 40 105
Silniční hromadná 0 0 0 1 1
Železniční včetně Metra 0 0 1 0 1
Letecká 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Živelní pohroma          
Povodeň, záplava, déšť 0 0 0 0 0
Sníh, námraza 0 0 0 0 0
Větrná smršť 0 0 0 0 0
Sesuv půdy 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Únik nebezp. Chem. látky          
Plynu/aerosolu 4 0 1 1 6
Kapaliny 0 0 0 0 0
Ropného produktu 5 1 2 13 21
Pevné látky 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Technická havárie          
Technická havárie 0 0 1 0 1
Technická pomoc 18 26 44 53 141
Technologická pomoc 3 0 1 3 7
Ostatní pomoc 5 0 2 1 8
Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 0
Ostatní mimořádné události 0 0 0 0 0
Planý poplach 3 2 6 1 12
Celkem událostí 84 64 92 125 365