Druh události Pardubice Chrudim Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Požár s účastí jednotky 22 16 10 20 68
Požár bez účasti jednotky 0 2 1 0 3
Dopravní nehoda          
Silniční 17 23 16 33 89
Silniční hromadná 0 0 0 0 0
Železniční včetně Metra 0 2 0 0 2
Letecká 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Živelní pohroma          
Povodeň, záplava, déšť 0 0 0 0 0
Sníh, námraza 0 0 0 0 0
Větrná smršť 0 0 0 0 0
Sesuv půdy 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Únik nebezp. Chem. látky          
Plynu/aerosolu 0 0 0 4 4
Kapaliny 1 0 0 0 1
Ropného produktu 2 2 3 15 22
Pevné látky 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 1 1
Technická havárie          
Technická havárie 0 0 0 1 1
Technická pomoc 22 13 19 50 104
Technologická pomoc 6 0 0 2 8
Ostatní pomoc 7 0 0 5 12
Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 0
Ostatní mimořádné události 0 0 0 0 0
Planý poplach 7 3 11 5 26
Celkem událostí 84 61 60 136 341