Druh události Pardubice Chrudim Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Požár s účastí jednotky 28 13 10 15 66
Požár bez účasti jednotky 2 0 2 1 5
Dopravní nehoda          
Silniční 30 30 19 30 109
Silniční hromadná 0 0 1 0 1
Železniční včetně Metra 1 0 0 0 1
Letecká 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 1 1
Živelní pohroma          
Povodeň, záplava, déšť 0 0 0 1 1
Sníh, námraza 0 0 0 0 0
Větrná smršť 0 0 0 0 0
Sesuv půdy 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Únik nebezp. Chem. látky          
Plynu/aerosolu 0 1 0 1 2
Kapaliny 2 0 0 0 2
Ropného produktu 8 2 1 11 22
Pevné látky 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Technická havárie          
Technická havárie 0 0 1 0 1
Technická pomoc 75 20 24 74 193
Technologická pomoc 3 0 0 5 8
Ostatní pomoc 4 1 3 4 12
Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 0
Ostatní mimořádné události 0 0 0 1 1
Planý poplach 5 4 2 6 17
Celkem událostí 158 71 63 150 442