Druh události Pardubice Chrudim Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Požár s účastí jednotky 14 6 10 13 43
Požár bez účasti jednotky 0 0 0 0 0
Dopravní nehoda          
Silniční 22 32 16 29 99
Silniční hromadná 0 0 0 0 0
Železniční včetně Metra 1 0 0 0 1
Letecká 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Živelní pohroma          
Povodeň, záplava, déšť 0 3 0 3 6
Sníh, námraza 0 0 0 0 0
Větrná smršť 0 0 0 2 2
Sesuv půdy 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Únik nebezp. Chem. látky          
Plynu/aerosolu 0 0 1 2 3
Kapaliny 1 0 0 1 2
Ropného produktu 5 2 0 13 20
Pevné látky 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Technická havárie          
Technická havárie 0 0 4 1 5
Technická pomoc 102 57 69 125 353
Technologická pomoc 2 0 1 3 6
Ostatní pomoc 8 0 0 3 11
Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 0
Ostatní mimořádné události 0 0 0 0 0
Planý poplach 9 4 8 5 26
Celkem událostí 164 104 109 200 577