Druh události Pardubice Chrudim Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Požár s účastí jednotky 17 9 9 10 45
Požár bez účasti jednotky 0 0 1 0 1
Dopravní nehoda          
Silniční 23 33 26 24 106
Silniční hromadná 0 0 0 0 0
Železniční včetně Metra 2 0 0 1 3
Letecká 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Živelní pohroma          
Povodeň, záplava, déšť 0 0 0 0 0
Sníh, námraza 0 0 0 0 0
Větrná smršť 8 0 0 0 8
Sesuv půdy 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Únik nebezp. chem. látky          
Plynu/aerosolu 0 0 0 0 0
Kapaliny 1 0 0 2 3
Ropného produktu 6 1 4 17 28
Pevné látky 0 0 0 1 1
Ostatní 0 0 0 2 2
Technická havárie          
Technická havárie 0 0 1 0 1
Technická pomoc 40 35 23 99 197
Technologická pomoc 3 1 0 4 8
Ostatní pomoc 5 4 2 4 15
Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 0
Ostatní mimořádné události 0 0 1 0 1
Planý poplach 2 8 6 3 19
Celkem událostí 107 91 73 167 438