Druh události Pardubice Chrudim Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Požár s účastí jednotky 38 15 21 24 98
Požár bez účasti jednotky 0 0 0 0 0
Dopravní nehoda          
Silniční 17 27 32 38 114
Silniční hromadná 0 0 0 0 0
Železniční včetně Metra 1 0 1 0 2
Letecká 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 2 0 2
Živelní pohroma          
Povodeň, záplava, déšť 0 0 0 2 2
Sníh, námraza 0 0 0 0 0
Větrná smršť 0 0 0 0 0
Sesuv půdy 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Únik nebezp. Chem. látky          
Plynu/aerosolu 0 0 0 1 1
Kapaliny 5 0 0 1 6
Ropného produktu 3 1 6 13 23
Pevné látky 0 0 0 0 0
Ostatní 0 1 0 0 1
Technická havárie          
Technická havárie 0 0 2 0 2
Technická pomoc 35 22 25 154 236
Technologická pomoc 6 0 1 5 12
Ostatní pomoc 4 3 2 10 19
Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 0
Ostatní mimořádné události 0 0 0 0 0
Planý poplach 7 6 3 8 24
Celkem událostí 116 75 95 256 542