Druh události Pardubice Chrudim Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Požár s účastí jednotky 20 10 13 20 63
Požár bez účasti jednotky 0 1 0 0 1
Dopravní nehoda          
Silniční 33 33 22 26 114
Silniční hromadná 0 0 0 0 0
Železniční včetně Metra 1 0 0 0 1
Letecká 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Živelní pohroma          
Povodeň, záplava, déšť 0 0 0 0 0
Sníh, námraza 0 0 0 0 0
Větrná smršť 0 0 0 0 0
Sesuv půdy 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Únik nebezp. Chem. látky          
Plynu/aerosolu 1 1 0 2 4
Kapaliny 1 0 0 2 3
Ropného produktu 1 4 7 18 30
Pevné látky 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Technická havárie          
Technická havárie 0 0 2 1 3
Technická pomoc 30 16 24 71 141
Technologická pomoc 7 2 0 2 11
Ostatní pomoc 9 2 1 3 15
Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 0
Ostatní mimořádné události 0 0 0 1 1
Planý poplach 7 2 7 5 21
Celkem událostí 110 71 76 151 408