Druh události Pardubice Chrudim Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Požár s účastí jednotky 10 13 4 20 47
Požár bez účasti jednotky 1 2 0 1 4
Dopravní nehoda          
Silniční 30 30 27 46 133
Silniční hromadná 1 0 0 0 1
Železniční včetně Metra 0 0 0 2 2
Letecká 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Živelní pohroma          
Povodeň, záplava, déšť 0 0 0 0 0
Sníh, námraza 0 0 0 0 0
Větrná smršť 0 0 0 0 0
Sesuv půdy 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Únik nebezp. Chem. látky          
Plynu/aerosolu 1 0 0 0 1
Kapaliny 0 0 0 1 1
Ropného produktu 3 5 7 28 43
Pevné látky 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Technická havárie          
Technická havárie 0 0 0 0 0
Technická pomoc 21 22 19 48 110
Technologická pomoc 3 1 0 3 7
Ostatní pomoc 6 1 0 6 13
Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 0
Ostatní mimořádné události 0 0 0 0 0
Planý poplach 4 3 5 6 18
Celkem událostí 80 77 62 161 380