Druh události Pardubice Chrudim Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Požár s účastí jednotky 11 11 2 15 39
Požár bez účasti jednotky 0 1 0 1 2
Dopravní nehoda          
Silniční 32 22 30 60 144
Silniční hromadná 0 0 0 0 0
Železniční včetně Metra 0 0 0 1 1
Letecká 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Živelní pohroma          
Povodeň, záplava, déšť 0 0 0 0 0
Sníh, námraza 0 0 0 0 0
Větrná smršť 15 0 0 15 30
Sesuv půdy 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Únik nebezp. Chem. látky          
Plynu/aerosolu 0 1 1 0 2
Kapaliny 0 0 0 1 1
Ropného produktu 2 1 3 15 21
Pevné látky 0 0 0 0 0
Ostatní 1 0 0 0 1
Technická havárie          
Technická havárie 0 0 1 4 5
Technická pomoc 20 29 49 55 153
Technologická pomoc 8 0 0 2 10
Ostatní pomoc 6 2 1 5 14
Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 0
Ostatní mimořádné události 0 0 0 0 0
Planý poplach 5 2 11 3 21
Celkem událostí 100 69 98 177 444