Druh události Pardubice Chrudim Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Požár s účastí jednotky 13 8 11 12 44
Požár bez účasti jednotky 1 0 2 4 7
Dopravní nehoda          
Silniční 27 26 32 54 139
Silniční hromadná 0 0 0 1 1
Železniční včetně Metra 1 0 0 0 1
Letecká 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Živelní pohroma          
Povodeň, záplava, déšť 0 0 0 0 0
Sníh, námraza 0 0 0 0 0
Větrná smršť 0 0 0 0 0
Sesuv půdy 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Únik nebezp. Chem. látky          
Plynu/aerosolu 1 4 2 0 7
Kapaliny 2 0 0 0 2
Ropného produktu 2 0 0 7 9
Pevné látky 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Technická havárie          
Technická havárie 0 1 11 1 13
Technická pomoc 16 8 12 41 77
Technologická pomoc 1 0 0 1 2
Ostatní pomoc 9 0 0 5 14
Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 0
Ostatní mimořádné události 0 0 0 0 0
Planý poplach 4 2 5 5 16
Celkem událostí 77 49 75 131 332