Používané zkratky

Přehled používaných zkratek a jejich vysvětlení.

AED či defibrilátor - Automatizovaný externí defibrilátor
AKU - Akumulátorová baterie
ALARM - Požární poplach pro JPO (buď pomocí koncových prvků vyrozumívání nebo MT)
BUS - Autobus
B - Hasičská hadice s průměrem 75 mm
C - Hasičská hadice s průměrem 52 mm
ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí
D - Hasičská hadice s průměrem 25 mm
DN - Dopravní nehoda
EPS - Elektronická požární signalizace
H - Hydrant
HUP - Hlavní uzávěr plynu
HUV - Hlavní uzávěr vody
HVZ - Hydraulické vyprošťovací zařízení
HZS - Hasičský záchranný sbor
HZSp - HZS podniku
IDP či DT - Izolační dýchací přístroj (vzduchový i kyslíkový)
IZS - Integrovaný záchranný systém
JHP - Jednoduché hasební prostředky
JPO - Jednotka požární ochrany
LS PČR - Letecká služba Policie ČR
LZS - Letecká záchranná služba
MOTO - Motocykl
MP - Městská (obecní) policie
MPK či MPR - Motorová pila kotoučová (rozbrušovací)
MPŘ - Motorová pila řetězová
MT - Mobilní telefon
MZP - Motorová záchranářská pila
NA - Nákladní automobil
NL - Nebezpečná látka
OA - Osobní automobil
ORP - Obec s rozšířenou působností
P - Požár
PC - Prověřovací cvičení
PČR - Policie České republiky
PHM - Pohonné hmoty
PHP - Přenosný hasicí přístroj
PIP - Posttraumatická intervenční péče
PK - Provozní kapaliny
PPO - Protipožární opatření
PS - Požární stanice
RD - Rodinný dům
SaP - Síly a prostředky
SDH - Sbor dobrovolných hasičů
SDHp - Sbor dobrovolných hasičů podniku
SSÚD - Středisko správy a údržby dálnic
SÚS - Správa a údržba silnic
SŽDC - Správa železniční dopravní cesty
TC - Taktické cvičení
TM - Tiskový mluvčí
TRAM - Tramvaj
TROL - Trolejbus
ÚO - Územní odbor
VHJ - Vojenská hasičská jednotka
VTP či vysokotlak - Vysokotlaký proud
VZS - Vodní záchranná služba Českého červeného kříže
X - Křižovatka
ZPP - Zjišťování příčin požárů
ZZS - Zdravotnická záchranná služba
ŽP, Odbor ŽP, pracovník ŽP - Odbor životního prostředí (na úrovni ORP)